Işığın Prensesi 45. ve 46. Bölüm Özeti 3-4 Haziran Fragmanı Zafer Prensesin

Işığın Prensesi dizisinde dramatik sahneler artmaya başladı. Veliaht prens ülkedeki yolsuzlukları ortaya çıkarmak için mücadele ederken güç sahipleri onu engellemek için kralı etkilemeye çalışmışlar ve bunda da başarılı olmuşlardı. Başkan Kang rüşvet verirken suç üstü yakalanmış ve hapsedilmişti. Jom ise Jo’yu kullanarak sinsi planlar gerçekleştiriyordur. Son olarak veliaht prensi öldürecek kadar azdılar.

Işığın Prensesi 45. ve 46. Bölüm Özeti

Jo, oğlunun veliaht prens olması için hayallar kurmaktadır. Oğlu 10 yaşında olmasına rağmen bunun mümkün olacağını düşünüyordur. Bunun için en büyük engel ise veliaht prensdir. Veliaht prensin hasta olduğunu öğrenince harekete geçer ve kralın emri ile veliaht prense doktor gönderir. Giden doktor prensi öldürür. Bu durumda kral da suçlu olacaktır. Jo, kral tarafından suçlanınca emri bizzat siz verdiniz der. Kral baba katili olduğunu düşünerek oğlunun ölümünü örtbas etmeye çalışır.

Bütün yetkileri Jom’a veren kral acılarıyla yüzleşememektedir. Prense ve ekibi de veliaht prensden sonra onun büyük abisinin veliaht olmasını istiyorlardır. Prenses Bokrim’i ikna etmeyi başarır. Kraliçe de prensesin bu fikrini onayladıktan sonra harekete geçilir. Prenses kral ile görüşme yapar. Oğlunuzu tedavi ettirmek için emri siz verdiniz ve ardından prens öldü der. Başta oğlunuzu öldürmeyi istediğinizi düşünüyordum ancak prensi gördükten sonra yüzünüzün aldığı hali görünce bunu yapamayacağınızı anladım der.1 54

Prenses, eğer ihmal ortaya çıksaydı siz de suçlanacaktınız bu yüzden olayı örtbas ettirdiniz der. Ancak bunu düzeltmenin bir yolu olduğunu söyler. Başkan yardımcısı Jom, kralın sağlık nedenlerinden dolayı kraliçe ile birlikte kaplıcalara gittiğini öğrenince şüphelenir. Ancak bunu fırsata çevirmek için bütün kraliyet memurlarını saraya toplar. Jo’nun k yaşındaki oğlunu veliaht prens olarak atayacaktır. Memurlar beklerken kraliyet sekreteri ülkesine ihanet edeceğini düşünerek emri bekletir. Kral gelmeden emri yayınlamayacağını belirtir.2 47

Bakan ve memurlar kraliyet emrini beklerken kralın geldiği duyulur. Prenses başarılı olmuştur. Jom endişelidir. Kral tahta geçer ve veliaht prensin yerine büyük prens Bokrim’i atadığını söyler. Bu durum Jom ve avanelerini endişelendirir. Hizmetçi Jo oğlunun veliaht olmasını beklerken duyduğu haber üzerine delirir. Prensesi öldürmek pahasına da olsa oğlunu tahta çıkaracağını söyler.

Işığın Prensesi 3-4 Haziran Özeti

Bokrim atanır atanmaz bakanları toplar ve geçmişin ayna olacağını söyler. Amacı geçmişte Jin savaşında ihanet edenleri ortaya çıkarmaktır. Bunun için tüm belgeleri hazırlar ve bakanların önüne koyar. İlk olarak Jin savaşında maliyeye bakan bakanı tutuklatır. Jom ve Başkan Kang bir araya gelirler ancak bu sefer kavga ederler. Jom kavga etmenin doğru olmadığını, gücün hala kendilerinde olduğunu söyler. Hem maliye hem de ordunun hakimiyetinin ellerinde olduğunu belirtirler.3 45

Veliaht Prens Bokrim de prenses ve adamlarıyla toplantı yapıyorlardır. Jom ve Kang’ın gücünün farkında olduklarını ve buna göre bir plan yapacaklarını belirtiyorlar. Öncelikle ikisini birbirine düşürmek için bir plan yapılır. Buna göre hem Kang dan hem de Jom dan veliaht prensin yanında yer almaları istenecektir. Jom ve Kang yeniden bir araya gelirler ve prensesi kralın karşısında yeniden küçük duruma düşürecek bir plan üzerinde çalışırlar.4 45

Jom, prensesi ihanetle suçlamak için sahte belgelerin olduğu bir kutuyu bahçeye gömdürür. Ertesi sabah bahçede temizlik yapılırken kutu bulunur. Jom hemen prensesin yanına gider ve Knag’ın sahte belgelerle prensese tuzak kurduğunu söyler. Bunun için onu tutuklamaya askerleri sevkettiğini söyler. Amacım prensesi korumak derken Jo Won gelir ve gerçekte belgelerde veliaht prensi düşürüp yerine 10 yaşındaki prensi veliaht yapmak için Jom’un ihanet ettiği yazılıdır. Jom beyninden vurulmuşa dönerken Jo Won bir taşla ikisini birden vurduğumuza inanamıyorum der. 5 38

İki haini son olarak birbirlerinin kuyularını kazmışlardır. Prensesin üstün zekası bu işin de üstesinden gelmiştir. Bundan sonra adil ve halkı için çalışan bir ülke inşa etmeye sıra gelmiştir. Işığın Prensesi 3-4 Haziran Özeti sona erdi.