Muhteşem Kraliçe 42. ve 43. Bölüm 7-8 Ağustos Özeti Dokman’ın Zaferi

Muhteşem Kraliçe dizisinde Çunçu’nun beklenmedik hamlesi sarayda infiale yol açar. Çunçu herkesi kandırarak Boyron ile evlenmiş Solwon ve Secon’u birbirine düşürmeyi başarmıştır. Bütün bunlar yaşanırken Mişil dinlenmeyi tercih ediyordur.

Muhteşem Kraliçe 42. Bölüm Özeti

Mişil’in bu kadar sessiz kalması Dokman’ı endişelendiriyordur. Çunçu tatlı dilinin en etkili silahı olduğunu Dokman’ı etkiler. Dokman ben senin elinden tutarken sen de bana yardım edeceksin der. Çunçu işbirliğine hazır olduğunu söyler. Daha sonra Dokman’ın yakın adamlarından Cukbang ile görüşür ve ondan kendisi için casusluk yapmasını ister. Çunçu’ya bir kese altın verir ve bülbül gibi öttürür.

Miseng Çunçu ile görüşür ve neden böyle bir şey yaptığını sorar. Çunçu başından beri anemi öldüren kişinin Tenenbu olduğunu biliyordum deyince Miseng şok olur. Çunçu bu hatanızı nasıl affettireceksiniz diye sorar. Miseng dışarı çıkınca Çunçu’nun herşeyi daha önce planladığını düşünür. Mişil ile Bidam saraydan uzak bir yere gelmişlerdir. Yanlarında Çilso’da vardır. Mişil Bidam’a büyük usta Munno ile ilgili anılar anlatır.1 45

Dokman Mişil’in nerde olduğunu öğrenir öğrenmez yola çıkar. Solwon, Secong’un 5000 kişilik bir orduyu hazırladığını öğrenince kendisi de harekete geçer. Mişil’in bunlardan haberi yoktur. Solwon harekete geçer ve ilk olarak Secong’u gözaltına aldırır. Secong’un oğlu Hacong bu haberi alınca fenalaşır. O da misilleme yaparak Solwon’u gözaltına aldırır. Mişil gün batana kadar oğlu Bidam ile vakit geçirmiştir.

Muhteşem Kraliçe 7 Ağustos Özeti

Saraydaki karışıklıkları haber vermeye gelen elçiler Çilso tarafından içeri alınmazlar. Son olarak Dokman gelir ve Mişil ile görüşmek istediğini söyler. Dokman Mişil’i örnek aldığını söyler. Ancak şimdi ne yapacağınızı kestiremiyorum der. Mişil bundan sonra imparator olmak için ben de sahnede olacam deyince Dokman korkuyla yanından ayrılır. 2 48

Solwon ve Secong ise elleri bağlı bir şekilde saray meydanında bir araya gelirler. Solwon bu işin Çunçu tarafından organize edildiğini ve bizleri birbirimize düşürmek için tasarlandığını söyler. BU sırada Mişil de saraya giriş yapmıştır. Dokman Çunçu ile görüşür ve bir şeyi ihmal ettiğini söyler. Mişil’in kraliçe olma hayalinin Çunçu yüzünden revize edilerek imparator kadın olma yolunda ilerleyeceğini söylediğinde Çunçu’nun gözleri kocaman olur.

Muhteşem Kraliçe 43. Bölüm Özeti

Dokman, Çunçu ile konuşurken Mişil’i biz uyandırdık der ve imparatorluğa giden yolda ondan yardım ister. Dokman kralla görüşür ve Mişil’in tahta çıkmak için mücadele ettiğini söyler. Bunun için asilleri yanına alacağını belirtir. Asilleri yanına almak için yeni bir vergi reformu hazırlattığını söyler. Mişil tarafı da asillerin peşine düşmüştür. Ancak Dokman onlardan her zaman bir adım öndedir. 3 44

Dokman bundan sonra kralın ilaç ve yemeklerinin kontrol edildikten sonra verilmesini ister. Mişil’in hükümdar olma yolunda herşeyi yapabileceğini söyleyerek tedbirli olmalarını ister. Çunçu Mişil’in sessiz kalmasından endişe duyunca onu görmeye gider. Mişil onu görünce önce tebrik eder. Ardından annen gibi davranırsan seni de öldürmekten çekinmeyeceğim der.

Şimdi ya itaat edersin ya da geberip gidersin der. Çunçu duydukları karşısında şok olup ayrılır. Dokman Çunçu’nun çok kötü bir durumda olduğunu görür. Ona saraya geldiğinde kral dahil kimseye güvenmiyordum der. Ancak bu şekilde hiç bir zaman başarılı olamayacağımı anladım. Sonrasında Yu Şin, Bidam ve Alço gibi dostlar edindim der. Sen de etrafındakilere güvenmelisin der.4 40

Ertesi gün Dokman asillerin listelerini hazırlayan adamlarıyla istişare yaparken Çunçu da dahil olur. Çunçu kararını vermiştir. Bundan sonra Dokman ve ekibi ile hareket edecektir. Dokman bir çocuk gibi ağlayan yeğenine sarılır. Yeni vergi reformuna göre tarlası az olandan az çok olandan ise çok vergi alınması öngörülüyordur. Dokman’ın bu tasarısı bakanlar kuruluna sunulur.

Muhteşem Kraliçe 8 Ağustos Özeti

Bakanlar bu tasarıyı incelerken küçük tarla sahibi asiller ile büyük tarla sahibi asiller arasında tartışmalar baş göstermeye başlamıştır bile. Harangların muhalifleri bile Dokman’ı desteklemeye başlarlar. Ancak Dokman bu tasarının Mişil tarafından onaylanmayacağını adı gibi biliyordur. Amacı bakanlar kurulunda onay vermeyen bakanların halk tarafından görülmesini sağlamaktır. Mişil Dokman’ın bu planını sezer.5 25

Asiller de bakanlar kurulu kararına katılacaklarını söylerler. Büyük bir katılımın olduğu oylamada bütün bakanlar tasarıyı onaylarken bir bakan red verir. Bir bakanın red vermesi bile tasarının geçmesine engel olacağı için tasarı kabul edilmez. Mişil yine bir zafer kazanmıştır. Hem halk tarafından imajı zedelenmemiş hem de tasarı reddedilmiştir.6 11

Kim Şohoyan ve Yu Şin Mişil tarafından hezimete uğradıklarını kabul ederken Dokman yeniden sahneye çıkar. Dokman yeni bir tasarı sunmak istediğini söyler. Efendi Seçong bir kez reddedilen tasarı yeniden görüşülemez der. Dokman tasarıyı değil oy çokluğu kavramını değiştirmek için görüşünü ortaya koyar. Bundan sonra kararlar alınırken oy çokluğunu kullanacaklarını söyler. Şimdi Mişil şoktadır…

 

Muhteşem Kraliçe 42. ve 43. Bölüm 7-8 Ağustos Özeti Dokman’ın Zaferi (1 Yorum)