İmparatoriçe Ki 42. Bölüm Özeti 1 Ocak Fragmanı Beş Yıl Sonra

İmparatoriçe Ki dizisinde hazineyi bulan Leydi Ki düşmanlarının bile kıskanacağı büyük bir işi aklıyla gerçekleştirmiştir. Leydi Ki altınları saraya sokmak için Yon Bi Su ile anlaşır. Yon Bi Su altınlarla saraya girmek üzereyken Togon ve ana imparatoriçe tarafından durdurulur. Togon sandıklarda ne olduğunu merak eder ancak Leydi Ki onu durdurur. Daha da meraklanan Togon sandığı açar ve içindeki külçe altınları görür. Sandığı hemen kapatan Togon bunların bir an önce içeri girmesini ister. Herkes merakla onları izlerken Leydi Ki sandığı açar ve altınların herkes tarafından görülmesini sağlar. İmparatoriçe Ki 42. Bölüm Özeti başlıyor.

Leydi Ki Yon Bi Su yu gösterir ve sizinle ticaret yapmak istiyor ve bu hediyeleri bu yüzden getirdi der. Dowager diğer sandıklarda altın olduğunu düşünüp bütün sandıkların açılmasını ister. Bütün sandıklar açılınca hediyelik eşyalar çıkar. Aslında Leydi Ki daha önce Yom Bi Su ile konuşmuş ve altınları parça parça sokmasını istemiştir. Leydi Ki savaşı önlemek için hem Bayan hem de Togon ile konuşur ancak onları ikna edemez. Tal Tal da Bayan ile konuşur ancak o da ikna edemez. Tankişi uyuklarken okla bir mesaj gelir. Meabak evinin reisi ondan tapınağa gitmesini ister. Tankişi ve adamları tapınakta beklerken Leydi Ki tapınakta Wang Yu ile görüşür. 11 5

Wang Yu imparatorluğun ticaretini Yom Bi Su nun yapacağını bu yüzden çok yakında gücü ele geçireceklerini söyler. Yeni imparatoriçe Maha üzerinden Leydi Ki ye yeni bir oyun hazırlamaktadır. Maha ya Leydi Ki yeni imparatoriçenin isteği üzerine bakar. Maha bir müddet onun yanında kalır. Ardından dadısı onu alır. Dadı yemeğe gideceğini söyleyerek Maha yı Yeni imparatoriçenin hizmetlisine bırakır. Maha nın huysuz davranması üzerine ateşine bakılır ancak ateşi yoktur. Daha sonra vücuduna bakarlar ve morlukları görürler. Dadısı onu Leydi Ki den alırken Maha nın ağladığını söyler. Tüm işaretler Leydi Ki yi suçlu göstermektedir. 22 5

Dowager hiddetle Leydi Ki nin yanına gider. Bu sırada Leydi Ki ile Togon çocuklarını seviyordur. Dowager içeri girer girmez Leydi Ki ye tokat atar. Onu Togon savunur. Leydi Ki kimin suçlu olduğunu göreceksiniz diyerek Maha yı da alır ve tüm hizmetçileri sıraya sokar. Maha yı onların kucaklarına birer birer verir. Ancak Maha vücudunu morartan hizmetçiye gelmek istemez ve ağlar. Bu şekilde gerçek suçlu bulunmuştur. Leydi Ki onun zindana götürülmesini ister. Zindanda işkenceye uğrarken Leydi Ki yanına gelir ve zamanı geldiğinde Maha gerçeğini herkes içinde söylemesini ister. Onun hayatını ancak bu şekilde affeder. Bu sırada zindana yeni İmparatoriçe gelir. Hizmetçi gerçeği söyledi mi diye sorar. Leydi Ki Dowager’in ismini verdi der.33 5

Yeni imparatoriçe kendi ismini vermediği için mutlu olur. Ancak Leydi Ki bütün planların ardında yeni kraliçenin olduğunu anlamıştır. Wang Yu ilk kurultay toplantısında Yuan savaşırsa destek olmayacaklarını, istedikleri cariye ve hediyeleri göndermeyeceklerini açıklar. Buna bazı bakanlar karşı çıkar. Wang Yu kendisine karşı çıkan bakanları Yuan ile işbirliği yapmakla suçlar ve tutuklatır. Onun bu hamlesi Bayan’ı çıldırtır. Togon dan onu cezalandırmasını ve sürgüne göndermesini ister. Tal Tal savaşa hazırlanırken bir de bununla uğraşmayalım diyerek gemi yoluyla yapılan ticaretlerine ambargo uygulamayı teklif eder. Bu teklif Bayan ve Togon’un hoşuna gider. Zira Koryo’nun sadece gemi ticaretini yapacağını düşünüyorlardır.

44 4

Wang Yu haberi alınca Yon Bi Su yu çağırtır. Ondan ipek yolunu açmasını ister. İmparator Naibi Bayan savaş için olur ister. İlk seferinde İlhanlılar ile savaşır ve onların 6 ilini ele geçirir. Togon bu haberi alınca çok sevinir ve halka duyrulmasını ister. Kolta bir mektupla Togon’un karşısına çıkar ve Wang Yu nun Leydi Ki ye yazdığı mektup der. Togon mektubu okuyunca deliye döner. Mektup olayının arkasında ise Yom Byuns ve Tankişi vardır. Sahte mektuplarla derin yaralar oluşturmayı düşünüyorlardır. Aradan 5 yıl geçmiştir. Maha ve Ayu büyümüşlerdir. Maha intikam duyguları ile büyüdüğü için Leydi Ki den nefret etmektedir.

55 3

Ordu sürekli kan kaybediyor. Mağlubiyetlerin ardı arkası kesilmiyordur. Togon kendisini içkiye vermiştir. Savaştan dönen komutan başarısızlığından dolayı özür dilerken Bayan onun suçu olmadığını söyleyerek onu teselli etmeye çalışıyordur. Kolta Bayan sizi çağırıyor diye geldiğinde Togon yine içiyordur. Togon sallana sallana gelir ve başarısız komutanı bir kılıç darbesiyle yere serer. Onun bu hali Leydi Ki ve Bayan da şok etkisi yaratır. İmparatoriçe Ki 1 Ocak Salı Özeti sona erdi. 66 2

İmparatoriçe Ki 42. Bölüm Fragmanı

Henüz yayınlanmadı.