Işığın Prensesi 34. Bölüm Özeti 17 Mayıs Fragmanı Kozlar Prensesin Eline Geçti

Işığın Prensesi dizisinde Prenses kendi yakınlarının işkenceye maruz bırakılmasına daha fazla dayanamayarak işlemediği bir suçu itiraf etmek zorunda kalmıştır. Bu durum kısa sürede etrafa yayılmıştır. Başkan Kang bu iş kesinleşinceye kadar temkinli davranılması gerektiğini düşünürken yeni kral bu habere çok sevinmiştir.

Işığın Prensesi 34. Bölüm Özeti

Hizmetçi parçası kralın cariyesi Jo güzel haberi kralla paylaştıktan sonra prensesin yanına gider. Bu sırada prenses askerler tarafından sorgulanmaya götürülüyordur. Onu önce annesi görür ve içi parçalanır. Prenses de korktuğunu söylerken masum insanların acı çekmesine dayanamadığını söyler. Hizmetçi Jo anne kızın yanına gelir ve onları aşağılar. Kraliçe ona hakaretlerde bulunsa da Jo ona kızını düşünüyorsan susmalısın der.

Jo Won toprak kazmak için giden adamlarını düşünürken onların In Wo tarafından tutuklandığını öğrenir ve polis bürosuna doğru hareket eder. In Wo adamların üzerini ararken mektubu bulur ancak bu sırada Jo Won gelir ve prensesin suçu itiraf ettiğini söyler. In Wo dan yardım ister. In Wo bu haber üzerine toprak kazıyıcılarının serbest bırakılmasını ister. Ayrıca üzerinde mektup bulunan adamı aradığını söyleyerek mektubu gizler. Jo Won adamlarını alırken In Wo nun yardım ettiğini anlar.2 28

Kralın karşısına çıkan prenses korku içindedir. Kral onun yalvarmasını ve af dilemesini bekliyordur. Ancak prensesten gerekli dilenmeyi göremeyince sevdiklerini birer birer öldüreceğim der. Prenses dönülmez bir yola girmemesini ister. Sevdiklerinin affedilmesini ister. Jo Won prensese kurulan komplonun içinde Hizmetçi Jo ve polis şefinin olduğunu mektuptaki ifadelerden anlar ve bunu babasıyla paylaşır. Babası şimdi kuyruklarını sıkıştırmak için büyük bir delil ele geçirdiklerini söylerken Çiçom da bu mektubu nasıl değerlendireceğiz diye sorar.3 28

Jo Won kraliyet basın departmanındaki adamlarını harekete geçirerek mektubu çoğaltmalarını ve tüm ülkeye dağıtmalarını Çiçom dan ister. Çiçom ülke kendisi aleyhindeki bir belgeyi yine kendisi basarak halka dağıtacak öyle mi diye güler. Jo Won başka çareleri olmadığını söylerken Çiçom harekete geçeceğini söyler. Jo Won ve Çiçom sahte bir kraliyet emri hazırlayarak basın departmanına giderler ve ellerindeki mektubun çoğaltılıp şehre dağıtılmasını isterler. Onların isteği kabul edilir.

4 28

Işığın Prensesi 17 Mayıs Özeti

Başkan Kang prensesin tarlalarında çalışan işçileri vergi veren başka bir çiftçi gruba dövdürür. Amaç prensesin halkı ayrımcılığa sevketti intibasını yaymaktır. Bunda da başarılı olur. İn Wo prensesin cezasının gün içinde uygulanacağını öğrenir. Gazeteler basılır ve devlet daireleri ile şehre dağıtılır. Gazetede büyü işinin uydurma olduğu ve polis şefinin casusluk yaparak Hizmetçi Jo ile görüştüğü yazıyordur. Halk bu gerçeği öğrenirken Başbakan olarak atanan Lord Ohri ve Çiçom kararını vermek üzere olan kralın huzuruna çıkarlar.

Kral bu sırada halkın prensesin yanlış uyguamalarından dolayı ayaklandığı haberini bakanlarıyla değerlendiriyordur. Lord Ohri büyünün uydurma olduğunu söylerken Çiçom da polis şefinin casusluk yaptığını herkesin bildiğini ve krala yalan söylendiğini dile getirir. Kral şimdi zor durumdadır. Halkın arasına giren Jom kraliyet sekreterliğinden böyle bir yazının çıkmasına şaşırır ve çok sinirlenir.5 22

Polis şefi için tanıklık yapan memurdan sonra kral prenses ve adamlarını çıkarmak zorunda kalır. Eun Sol ve annesi de dışarı çıkmıştır. Prenses onları görünce yanlarına gider ancak Eun Sol ayakta daha fazla kalamayarak yere yığılır. Onu hekime götürürler. Prenses, Jo Won’dan başbakan ve Çiçom’u hemen bulmasını ister. Jom kralın karşısına çıkar ve Hiametçi Jo’nun casusluk yaptığı anlaşıldı ve bu haber halk tarafından dillenmeye başladı.

Şimdi alimler ve halk prensesin yanında yer alacak diyor ve prensesin huzurunda hatalı olduğunu kabul etmesini istiyor. Kral buna kızıyor ama bundan başka çaresinin de olmadığını biliyor. Jom polis şefinin yanına gidiyor ve suçlamaları kabul etmesini istiyor. Polis şefi ava giden bir köpek gibi olduğunu ve işi bittiği için atıldığını söylüyor. Jom aileni ve kendini korumak istiyorsan buna mecbursun deyip çıkıyor. Çıkarken adamına şüpheli bir şeyler görürsen ondan kurtul diyor. 6 12

Prenses ekibiyle toplandıktan sonra kendisine biraz zaman verilmesini istiyor ve kralın huzuruna gidiyor. Kral önce onunla görüşmek istemiyor ancak mecbur kalıyor. Işığın Prensesi 17 Mayıs Özeti sona erdi.