Işığın Prensesi 36. Bölüm Özeti 21 Mayıs Fragmanı Ülke Düştü Kral Ülkeyi Terketti

Işığın Prensesi dizisinde kral tam da prensesin yanında yer almaya karar vermiştir ki askeri darbe yapıldığını öğrenir. Prensesin düğün günü olan askeri darbeyi polis şefi düzenlemiştir. Sınırı koruyan elit askerlerle birlikte darbeye kalkışan polis şefi başkent Hanyang’ı ele geçirmek için çıktığı yolda ilk kaleyi almıştır.

Işığın Prensesi 36. Bölüm Özeti

Bu durum saray cephesinde korkuyla karşılanmıştır. Ayrıca sınırlardaki askerlerin darbeye katılması sınır güvenliğini de yok etmiştir. Kralın hem darbeyi hem de Jin’in olası bir saldırısını püskürtmesi gerekiyor. Jom fırsattan istifade kralın huzuruna çıkarak darbeyi bastıracağını söyleyerek kralın güvenini kazanmaya çalışıyordur. Jom’un ayrılmasından sonra hadim krala prenses ve silah bürosu ile çalışmasını ister. Etrafındaki sahtekarlardan kurtulmasını ister.

Jom ve Başkan Kang bir araya gelirler. Kang Ming askerlerinden yardım istediklerini ancak karşılık bulmadığını söyler. Prenses ise kral ile bir kere daha görüşür ve silah bürosu ile birlikte hareket etmesini ve topların gücünden faydalanmasını ister. Bunun için Jom dan kurtulmasını bir kere daha ister. Kral, devrik kralın adamları bana neden yardım etsin ki diye sorar. Prenses onların tek derdi ülkelerine sadakat der.

Ming askerlerinin yardıma gelmeyeceğinin anlaşılması üzerine soylular arsalarını satmaya ve toparlanmaya başlarlar. Kralın yanında görünen soylular ülkeyi terketmeye hazırlanıyorlardır. Kötü haber saraya ulaşır. Darbecilerin saraya 1 günlük mesafede oldukları haberi gelince kral silah bürosu ile çalışmaya karar verir. In Wo Jo Won’a asillerin ülkeyi terketme kararını 2 gün önce aldıklarını söyler. Prenses onları duyar. 1 33

Kral kılıcını kuşanarak silah bürosuna giderken Jom ile karşılaşır. Ardından tüm bakanları toplantıya çağırır. Bakanlar kralın ülkeyi terketmesini isterler. Ancak kral halkını düşünerek bunu nasıl yapabilirim diyerek silah bürosuyla çalışacağını söyler. Bakanlar prensese güvenmekle hata edeceğini söylerler. Onlara barut verirrseniz silahları size doğrulturlar diye kralı etkilemeye çalışırlar. Halk ise kralın kendilerini bırakıp gideceğini düşünerek korku içindedir. 2 29

Işığın prensesi 21 Mayıs Özeti

Prensese yakın isimler de saray kapısında kralın ülkesinin başında durmasını ve mücadele etmesini istiyordur. Kral ne yapacağını bilemiyor. Bir yanda darbeciler bir günlük mesafede, bir tarafta kendisini de kabul ettiği Jom ve ekibinin sahte vatanseverlikleri diğer tarafta da devrik krala bağlı olan silah bürosu. Hizmetçi Jo efendisinden aldığı emirle kralı ülkeyi terketmek için etkilemeye devam ediyordur.3 29

Kral ve Jom birlikte çıkarlar. Prenses kralı görünce ülkesi için burada kalıp mücadele etmesini ister. Jom kralın gitmesi gerektiğini engel olması halinde vatana ihanetten yargılanacağını söyler. Kral Jom’un haklı olduğunu söyler. Ülkeyi ve tahtı korumak için bunun şart olduğunu söyler. Hatta prenses ile polis şefini birlikte hareket etmekle suçlar. Ardından gider. 4 29

Prenses yıkılmıştır. Koca ülke ve saray bomboş kalmıştır. Kral ülkesini terkederken halk yollarda onun gitmemesi için istekte bulunuyordur. Ancak kral kimseye aldırış etmeden ülkesini ve halkını terkeder. Sarayda kalan prenses bir bir avuç vatansever öncelikle prenses ve Jo Won arasında yarım kalan düğünü yaparlar. Jo Won ve Prenses evlenirken geçmişte yaşadıklarını hatırlarlar. 5 23

Ertesi gün polis şefi sarayı ele geçirir. Prenses ve ekibi ölme pahasına bile ülkelerini terketmemişlerdir. Polis şefi sarayda bulunanları tutuklatır. Aralarında Jo Won ve babası ile silah bürosu çalışanları da vardır. Polis şefi aradığım siz değilsiniz derken prenses beni mi arıyorsun diye ortaya çıkar. Polis şefini hainlikle suçlar. Işığın prensesi 21 Mayıs Özeti sona erdi.