Muhteşem Kraliçe 30. ve 31. Bölüm 22-23 Temmuz Özeti Bidam Mişil’in Terkettiği Oğlu

Muhteşem Kraliçe dizisinde Mişil, yenilginin ardından Dokman ile görüşür. Göklerin gücünün halka açılmasının tehlikelerinden bahseder. Bu şekilde davranırsa halkın üzerindeki otoriteyi kaybedeceğini, ülkeyi yönetmesinin zorlaşacağını söyler. Dokman da tereddüte kapılır. Aslında Kim Şohoyan da Mişil gibi düşünüyordur. Muhteşem Kraliçe 30. ve 31.Bölüm Özeti başlıyor.

Mişil Dokman ile görüştükten sonra ona karşı bir hayranlık oluşur. Bu durumu Solwon ile de paylaşır. Dokman ise Mişil ile konuşurken sanki kırk yıldan beri prensesmişim gibi cevap veriyor ve hiç bir soru da tereddüt etmiyordum diyerek Yu Şin’i bilgilendirir. Dokman’ın amacını kral ile paylaşır. Amacı din ile devlet işlerini ayırmak ve bundan sonra kim gelirse gelsin göklerin gücüyle insanların sömürülmesini engellemektir. Bidam ustası Munno nun yanına gider.

Prensesin yanında hizmet etmeye karar verdim der ve ondan dünyaya dönmesini ister. Yeni prensesden bahsederken Munno yıllar önce hizmetçi Sohwa ile kaybolan ikizin saraya geri döndüğünü hayretler içinde öğrenir. Bidam, prensesin bir kule yapacağını ve halkın tarım işleri ve göklerle ilgili bilgilerini buradan öğreneceğini söyler. Bidam ustasıyla görüştükten sonra prensesin yanına gider ve ona olan bağlılığını ifade eder. Bidam bir yere giderken Çilso, ona saldırır.

Onunla bir müddet savaşıp kaçar. Çilso daha sonra Solwon’un yanına gider ve Bidam’ın kesinlikle Munno nun öğrencisi olduğunu söyler. Bu tekniklerin sadece Munno da olduğunu söyler. Çilso onu takip edeceğini söyler. Dokman yeni rasathanenin açılışı için hazırlıklar yapar. Açılışa gittiğinde birkaç halkın dışında saraydan kimse katılmamıştır. Bu durum hayal kırıklığı oluşturur. Mişil ise Sohwa nın öldürülmesi emrini vermiştir. Sohwa ise gözlerini açtığında hafızasının yeniden geldiğini farkeder. Aynı zamanda konuşmaya da başlamıştır.1 24

Sohwa kendisini öldürmeye gelen askerlerden kaçarken Munno ve Çilso da ortaya çıkar. Çilso Munno yu takip ederken Sohwa da Dokman’ın açılış yaptığı yere doğru kaçıyordur. Olaylar öyle bir yere gelir ki askerler Sohwa yı yakalar ve öldürmek üzereyken Munno tarafından durdurulur. Çilso da Munno ile karşılaşır. Sohwa kaçmayı sürdürürken Dokman’ı görür ve bağırır. Dokman sesin geldiği yöne baktığında yıllar önce öldü sandığı Sohwa yı görür ve anne diye karşılık verir. İkili yılların hasretini kucaklaşarak sona erdirir.2 22

Mişil Çilso dan Munno nun geldiğini öğrenir. Harangların bölünmesini engellemek için Çilso ya Harangların baş eğitmenliğini teklif eder. Çilso kabul ettiğini açıklar. Tören için hazırlıklar başlamıştır. Haraglar kurucuları olan Munno için bir sandalyeyi her zaman boş bırakıyorlardır. Munno tören öncesinde sarayın kapısına gelir ve içeri girmek istediğini söyler. Ancak içeri alınmayınca zorla girer ve kendisine saldıran yüzlerce harang askerini yere serer. Mişil ve prenses tören için geldiklerinde Munno yu görürler. 3 21

Mişil daha sonra onunla özel görüşür ve neden buraya geldin diye sorar. Munno, çok fazla bir şey söylemez ama hawrangların komutasını belirlemek için yapılan düelloda hakemlik yapmak istediğini söyler. Mişil Hoçong’un bu zamana kadar kimsenin bileğini bükemediğini düşünür ve Munno nun adil birisi olduğunu bu yüzden onun kararının hawranglarda emir telakki edileceğini düşünerek hakemliğini kabul eder. 4 18

Munno daha sonra Sohwa ile karşılaşır ve neden yıllarca benden kaçtın diye sorar. Sohwa Bidam ile prensesin evliliğini istemediğim için kaçtım der. Bunu kralın da istemediğini söyler. Onlar konuşurken Bidam da gizlice dinliyordur. Bidam prenses ile evlendiğinde Şilla nın hükümdarı olacağını düşünür. Hawrang komutanlarını belirlemek için Munno, prenses Dokman ve Mişil hazır bekliyordur. Komutan adayları Munno nun isteği üzerine saray kapısından geçerek düellonun olacağı yere gelirler.5 11

Munno kapıdan geçerken Hawrang askeri olmayan kaç kişi gördüklerini sorar. Bo Çong 6 kişi gördüğünü, bunlardan bir tanesinin kılıcının farklı olduğunu söyler. Munno söylenenlerin hepsi doğru der ve düello için ilk soruyu sorduğunu söyler. Düelloya katılan Yu Şin ve onu izleyen Dokman şaşkındır. Muhteşem Kraliçe  22-23 Temmuz Özeti sona erdi. 6 3

Yorum yaz

Muhteşem Kraliçe 30. ve 31. Bölüm 22-23 Temmuz Özeti Bidam Mişil’in Terkettiği Oğlu (1 Yorum)