İmparatoriçe Ki 30. Bölüm Özeti 14 Aralık Fragmanı Togon İmparatorluktan Feragat Etti

İmparatoriçe Ki dizisinde aklın ve intikamın neler yaptığına şahit olduk. Sunyang’ın intikam için Tanaşiri yi saraydan uzaklaştırması aslında her şeyin başlangıcıdır. Sırada El Temur vardır. Wang Yu ve Tal Tal esirlerle birlikte Saraya doğru harekete geçmişlerdir. Hoksu yolda Tal Tal tarafından öldürülürken sırada Yeon Bi Su vardır. Ancak Wang Yu benim esirim diyerek onu durdurur. Tanaşiri kraliçe tacı ve elbiselerini çıkarırken Dowager gelir. Ondan bebeğini de alır. Tanaşiri bunu yapmamasını ister ancak bebeğin sarayda kalacağını söyler. Tanaşiri ağlarken Sunyang onun acısı geçici ama benim acım ebedi der. İmparatoriçe Ki 30. Bölüm özeti başlıyor.

Tanaşiri yardımcıları ile birlikte kış sarayına gitmiştir. Orda bakımsız ve örümcek ağlarıyla kaplanmış bir oda onu beklemektedir. Tankişi Sunyang’ı durdurur ve ona karşı kaybettiklerini söyler. Sunyang sırada sen ve baban var diyerek ona da gözdağı verir. Tankişi bu sözleri babasına yetiştirir. Sunyang’ı seçmelere gönderen Komutan Bayan’ın hain olabileceğini söyler. El Temur Togon’un feragat etmesinden sonra işlerin değişeceğini söyler. Bu sırada Tal Tal El Temur’un huzuruna gelir ve Hoksu nun intihar ettiğini söyler. El Temur onu gönderir. Tal Tal Komutan Bayan’ın yanına gider ve bundan sonra daha dikkatli olmaları gerektiğini zira El Temur’un bakışlarından bunu sezdiğini söyler.1 2

Ana imparatoriçe Togon’u görmeye geldiğinde Togon ve Sunyang okuma-yazma çalışmaları yapmaktadır. Dowager Togon’uh okuma yazma öğrendiğini ve konuştuğunu görünce çok şaşırır ve Sunyang’ın saray için büyük bir nimet olduğunu söyler. Togon El Temur’un kendisi için imparatorluktan vazgeçmemi istiyor der. O yüzden numara yaptığını ve zamanını gelince darbeyi vuracağını söylüyor. Bang, Wang Yu dan habersiz saraya Sunyang’ı görmeye gitmiştir. Sunyang beni görmek istiyorsa imparatordan izin almalı diyerek Wang Yu ya haber gönderir. Wang Yu haberi alınca görüşme talebinde bulunur.2 3

Görüşmeye Togonla birlikte Sunyang da katılır. Sunyang bundan sonra birbirimizi görmeyelim derken Wang Yu bütün suçun kendisinde olduğunu ve herkesin yoluna gitmesi gerektiğini söyler. Bu durum ikisine de çok acı verir. El Temur bir anda Togon’un yanına gider ve bir ferman yazarak onun imparatorluktan feragat ettiğini ve yetkilerini Maha ya devrettiğini, bebek küçük olduğu için imparatoriçe Tanaşiri nin ülkeyi yönetmesinin yolunu açar. Togon belgeyi imzalamak zorunda kalır. Sunyang ve Dowager 4 gözle Togon’u beklemektedirler. Togon fermandan bahseder ve belgeyi mühürlediğini söyler.4 4

Dowager bunu ancak valilerin durdurabileceğini söyler ancak onları nasıl ikna edeceklerdir. Tanaşiri herşeyden habersiz kış sarayında zor anlar yaşamaktadır. Sunyang ve Dowager valileri yanlarına almak için planlar yapıyorlardır. Dowager onları akşam yemeğine çağırır. Komutan Bayan valileri ikna etmek için diyaloğa geçmiştir. Yemek saat yedide olacaktır. Ancak kimse Dowager’in yemeğine gelmez. Çünkü El Temur da bir yemek vermiş ve tüm valiler oraya gitmiştir. El Temur valileri ikna etmek için tüm borçlarını silmiştir. Valiler yeni imparatoru kutlarlar. 5 3

Wang Yu daha önce Bang ve Çoko nun bulduğu şifreli defteri  Yeon Bi Su çözmüştür. Bu defterin şifrelerini de  Yeon Bi Su çözer. Defterde kartal eviyle ilişkisi olanların isimleri vardır. Wang Yu imparator Togon’a yardım edeceklerini ve bu defterin feragati engelleyeceğini söyler. İmparatoriçe Ki 14 Aralık Cuma Özeti sona erdi. 6 1

İmparatoriçe Ki 30. Bölüm Fragmanı

İmparatoriçe Ki 30. Bölüm Özeti 14 Aralık Fragmanı Togon İmparatorluktan Feragat Etti (1 Yorum)