İmparatoriçe Ki 31. Bölüm Özeti 17 Aralık Fragmanı El Temur İmparatorluğu Bırakacak Mı

İmparatoriçe Ki dizisinde El Temur, Togon’u imparatorluktan feragat etmesi için tehdit etmiş ve belgeleri mühürletmişti. Togon bütün yetkileri bebek Maha’ya devretmiş dolayısıyla ülkeyi İmparatoriçe Tanaşiri yönetecektir. Sunyang ve Wang Yu bunun önüne geçmek için valileri ikna etmenin yollarına bakıyorlardır. Kartal evinin her ildeki sorumlularını tespit eden Wang Yu belgeleri Tal Tal yoluyla Sunyang’a gönderir. Togon ise El Temur’un Kartal evinin yöneticileri ile ortak iş yaptığını muhalif valilere söyler. Valiler belgelerde yer alan isimleri görünce Togon’a yardım edip feragatin önüne geçeceklerini söylerler. İmparatoriçe Ki 31. Bölüm Özeti başlıyor.

Togon’un önce mührü alması gerekmektedir. El Temur saraydaki muhafızlarına sürekli talim yaptırmaktadır. Bunu valilere göz dağı vermek için yapıyordur. Kartal evinden El Temur’a bir mektup gelir. Mektupta Hoksu yu El Temur’un öldürdüğü yazmaktadır. El Temur Hoksu yu Tal Tal’ın öldürdüğünü söyler ve kendisi de bir mektup yazar. Mektupta Tal Tal’ın öldürülmesini ister. Mektubu Wang Yu ve adamları yakalar. Tal Tal’ın öldürüleceği kaleye baskın düzenlemeyi düşünürler ancak orada çok sayıda asker vardır. Türk Komutan Yon Bi su kaleyi yakmayı teklif eder.1 9

Tal Tal elindeki esirlerle kaleye ulaştığında kalenin kapıları kapanır. Kale komutanı El Temur’un emriyle Tal Tal’ın yakalanmasını emreder. Tal Tal için kaçacak bir yol yok derken Wang Yu ve adamları devreye girer. Önce benzine sarılmış bezleri askerlerini üzerine gönderiler. Ardından ateşli oklarıyla etrafını yangın alanına çevirirler. İmparatoriçe Tanaşiri yakın hizmetçisini Yom Byuns’a gönderir ve ondan bebeğini getirmesine yardımcı olmasını ister. Yom Byuns bebeğin kaçırılmasına yardımcı olur. Bebek kış sarayında iken El Temur tüm valileri kurultay için çağırır. El Temur Togon’un feragat ettiği belgeyi valilere gösterir. Bu sırada içeri Togon gelir. Hem konuşması hem de okuma bilmesi El Temur ve tüm valileri şaşırtır. Togon belgeyi eline alır ve bu ifadeler benim değil diyerek fırlatır. 2 10

El Temur oylama yapılmasını ister. İmparator Togon’un devam etmesi için ilk olarak General Bayan ayağa kalkıp bağlılığını ifade eder. Ardında bir kaç vali daha ayağa kalkar. Yeterli sayıya ulaşılamamıştır. Bazı valiler El Temur’un kartal eviyle çalıştığının ispatlanmasını ister ve bu yüzden ayağa kalkmazlar. Tal Tal ise esirlerle birlikte gelmiştir. Yom Byuns onları içeri almak istemeyince İmparatoriçe Dowager gelir ve onları almasını emreder. Yom Byuns mecburen geri çekilir. El Temur zaferini ilan etmek üzereyken Tal Tal esirlerle içeri girer. Valiler şoktadır. İtirazı olan valiler esirleri görünce Togon’u imparator olarak tanıyacaklarını söylerler. Togon o halde bütün yetkimi kullanmak istiyorum diyerek mührünü ister.3 9

Tankişi bu durumu kendine yediremez ve Yom Byuns dan askerleriyle birlikte içeri girmesini ve herkesi öldürmesini ister ancak Yom Byuns böyle yaparsak kendimizi de tehlikeye atarız der. Aklına bebeğin kış sarayında olduğu gelir. Kurultay da sona doğru yaklaşıldığında Yom Byuns içeri girer ve bebeğin kayıp olduğunu söyler. El Temur böyle bir durumda kurultayın olamayacağını bu yüzden iptal olmasını ister ve ayrılır. Valiler ise ne olursa olsun bağlılığımız devam edecek diyerek güvence verirler. Sunyang adrese teslim yaparak bebeğin kış sarayında olduğunu söyler. Oraya gidince Tanaşiri nin 3 gün süreyle yemek ve sudan mahrum edileceğini ve bunun da İmparatoriçe Dowager’in emri olduğunu söyler. 4 10

Vali Bayan El Temur ile karşılaştığında veliaht prensin Kış sarayında bulunduğunu söyler. El Temur neden bana ihanet ettin diye sorar. General Bayan siz benim gençliğimin kahramanıydınız ancak şimdi tahtı korumaya çalışan bir aptalsınız diye karşılık verir. El Temur bu yaptıklarını unutmayacağım diyerek gider. Tankişi mührü vermemek için çok acele yeni bir plan yapmalıyız diyerek El Temur’u kışkırtmaktadır. El Temur’un aklına hain bir plan gelir. İnfaz listesinde olan 3 kişinin yanına gider. Onlardan birini öldürür. Diğerlerini de kendisiyle işbirliği yapmazlarsa öldüreceğini söyler. El Temur adamlardan veliaht prensin odasına gidip bıçaklarını oraya bırakmalarını ister ve bilerek yakalanmalarını emreder.5 8

Bu şekilde suçu valilerden birinin üstüne atacak ve çözülmeyi sağlayacaktır. İki adam veliaht prensin odasına giderken Dokman tarafından durdurulur. Adamlar yakalanacaklarını anlayınca bıçaklarını çekerler. Dokman ve diğer hadim onları kolay bir şekilde alt eder. Bu sırada Yom Byuns gelir ve adamlardan birini öldürüp diğerini teslim alır. Olay hemen duyulur. Ana imparatoriçe suikastçı adamın yanına gider. Adama işkence yapılmaktadır. El Temur da gelir. Dowager’in çıkmasını ve bizzat bu soruşturmayla ilgileneceğini söyler. Ayrıca kurultayın da erteleneceğini söyler. Bu durum Togon ve avamını rahatsız eder. Tal Tal olayın arkasında El Temur’un olduğunu ve suçu valilerden birine yani kendilerine atacağını söyler. Sunyang ise El Temur ile görüşeceğini söyler. En azından ateşin uzağında kalmadan biz de plan yaparız der. 6 2

El Temur Wang Yu ya valilerin ihanetlerinden bahsederken içeri Sunyang(Leydi Ki) gelir. El Temur aslanın inine gelmenin cesaret gerektirdiğini bu yüzden çok cesur olduğunu söyler. Leydi Ki, aslan olduğunuzu söylüyorsunuz ancak kedi gibi plan yapıyorsunuz diyerek onların şoka girmesini sağlar. İmparatoriçe Ki 17 Aralık Pazartesi Özeti sona erdi.

İmparatoriçe Ki 31. Bölüm Fragmanı

Henüz yayınlanmadı.