Aşk Bir Rüya Vasu Bihan’ın Öz Babasını Öldürmüş Bihan’ın Gerçek Annesi Kim

Aşk Bir Rüya dizisinde şoklar devam ediyor. Duruv’un Tapki’yi elde etmek için girdiği mücadelenin sonunda kazanan Tapki olmuştu. Duruv aşkının esiri olmuş ve ne yaptığını bilemeyecek kadar efsunlanmıştı. BU yüzden aşkın gözü kördür diye boşa dememişler. Aşık olan kör gibi hiç bir şeyi göremez ve sadece aşkına yoğunlaşır. Neyse Duruv Bihan ve ailesini öldürmeyi göze alacak kadar Tapki’yi seviyordu ancak Tapki’nin Bihan sevgisi onun üzerine çıktı ve Duruv amacına ulaşamadı.

Duruv yaptığının büyük bir hata olduğunu anladıktan sonra buralarda kalamayacağını söyleyerek evi terk etmişti. Onun ayrılmasının ardından Kosi diye bir kadın Pandey ailesine musallat olmuştur. Pandey ailesi bir gece eve geldiklerinde evlerinin tabelasının değiştiğini görmüşler ve Kosi adındaki kadının eve sahip çıktığını görmüşlerdi. Kosi evin tapusunu göstermiş ve evin sahibi olduğunu iddia etmişti.

Herkes Kosi’nin neden Pandey ailesine geldiğini merakla beklerken Kosi Naman ile bir madalyonun peşine düşer. Vasu Kosi’nin evden gitmesi için ona para verir ancak Kosi bu evde neden bulunduğumu biliyorsun diye ona gözdağı verir. Babanın Kosi’ye tepkisiz kalması Bihan ve Tapki’nin gözünden kaçmaz. Tapki Kosi’nin odasına girer ve evin tapusunu çantasına koyar. Odadan çıkarken küçük bir sandık dikkatini çeker. Sandığın içinde ne var diye bakarken Kosi’nin sırlarının gizlendiği madalyonun anahtarı Tapki’nin çantasına düşer.

Tapki ve Bihan Kosi ve Naman’a sahte tapuyu gösterirler. Naman da sahte tapu hazırladığını itiraf eder. Bihan gizli kamerayı gösterir ve bu itiraf bize yeter diyerek evi terk etmelerini ister. Kosi ve ekibi evden çıkar. Şada madalyonu ele geçirmiş ve herkesten gizliyordur. Vasu’nun madalyonu göreceğini düşünen Şada onu Tapki’nin çantasına koyar. Tapki o çantayla röportaja gider. Geri dönerken madalyonu görür ve çantasına düşen anahtarla onu açar ve şok gerçeği öğrenir. 11 51

Hemen eve gelir ve Vasu’ya bu gerçeği açıklaması gerektiğini söyler. Vasu bir şey söylemek ister ancak Bihan oyun için herşeyi hazırladıklarını söyler. Pandey ailesi dini bir kıssayı canlandıracaktır. Vasu oyun gereği ben seni büyüttüm ama gerçek annen ben değilim deyince Kosi ortaya çıkar ve gerçek annen benim der. Herkes şaşkındır. Bihan oyun gereği bile olsa annem olduğunu söyleyemezsin diye kızar. Şimdi sizi atmam gerekiğini daha iyi anladım der ve Kosi’yi elinden tutup kapıya doğru götürür. 22 50

Vasu ondan durmasını ister ve Kosi’nin doğru söylediğini belirtir. Bihan beni mi sınıyorsunuz diye babaya bakar. Tapki bunun doğru olduğunu söyler ve madalyondaki çocuk Bihan ve Kosi’nin resmini gösterir. Bihan bunun büyük bir yalan olduğunu söylerken Kosi Vasu seni hile ile elimden aldı. Öz babanı öldürdü diyerek 2. büyük şoku oluşturur. Kosi Vasu babanı öldürdü ve Balvender(baba) da buna seyirci kaldı der. Bihan onları tapınağa götürür ve Vasu ile Babanın ellerini kafasına koyarak Tanrı huzurunda doğruyu söylemelerini ister. 33 50

Vasu babasını öldürdüğünü itiraf eder ancak bunun bir kaza olduğunu söyler. Balvender senin en yakın arkadaşımın oğlu olduğunu bilmiyordum ve bu şekilde seni evlat olarak kabul ettim der. Aileni bulmaya çalıştık ancak bulamadık derken Kosi neden Bihan’a gerçeği anlatmadınız diye sorar. Baba küçük bir çocuğa gerçeği naslı anlatırdık diye tepki gösterir. Naman Bihan büyüdüğünde babasının katili ile aynı evde yaşayamayacağını düşünerek gerçeği gizlediniz diye bağırır. Bihan ağlayarak sessizce orayı terk eder. 44 42

Bihan yolda giderken Baba ile geçirdiği güzel günleri düşünür. Vasu’nun ona bu günden itibaren bizim oğlumuzsun dediği anları hatırlar. Babanın onu okula göndermek istemesi karşısında okula gitmek istemediğini babayla kalmayı tercih ettiğini düşünür. Bihan şimdi ne yapacak. İlerleyen özetlerde buna cevap arayacağız.

Yorum yaz